Lek plat dak opsporen Wildhagen Dakdekkers Breda

Daadwerkelijke oorzaak lekkage vaststellen kost vaak de meeste tijd

Een lek plat dak opsporen is meestal heel eenvoudig. Zeker wanneer een naad heeft losgelaten als gevolg van de warmte en de dakbedekking nog in goede staat verkeerd. Een reparatie kan dan snel en duurzaam worden uitgevoerd. De kosten van een dergelijke reparatie zijn laag te noemen. In de praktijk is de oorzaak van een lek opsporen zelfs voor een gecertificeerde dakdekker vaak een stuk tijdrovender. Zeker wanneer een dakbedekking ogenschijnlijk nog in goede staat verkeerd.

Maar al te vaak zien we, dat een lekkage in het platte dak veroorzaakt wordt door een aansluiting of een zwakke plek aan de andere zijde van het dak. Om er zeker van te zijn dat uw dakbeschot ondanks de lekkage(s) nog in goede staat verkeerd wordt dit door ons ook gecontroleerd. Als dit inderdaad het geval is wordt de lekkage duurzaam verholpen en ontvangt u een uitgebreide garantie op door ons verrichte dakwerken.

Is slijtage de oorzaak van het lek in uw platte dak?

Dagelijks wordt onze hulp ingeroepen voor het repareren van een lek in een plat dak. Wanneer wij als gecertificeerd dakdekkersbedrijf in de regio Breda, Oosterhout, Roosendaal en Tilburg zien dat een plat dak versleten is, dan zullen wij hier melding van maken. Het heeft dan geen enkele zin om kosten te maken voor een lek plat dak opsporen. De kans is namelijk heel groot dat u binnen enkele weken weer met een lekkage te maken krijgt.

In dergelijke situaties adviseren wij u om de dakbedekking van uw platte dak zo snel als mogelijk te laten vernieuwen of indien nog mogelijk te laten renoveren. Dat laatste hangt met name of van de conditie van het dakbeschot. Blijkt de lekkage al lange tijd aanwezig te zijn geweest, dan is de kans groot dat het dakbeschot is aangevreten en delen vervangen dienen te worden.

Een lek plat dak opsporen moet zorgvuldig gebeuren

Er zit een steeds groter wordende vochtvlek in het plafond van uw platte dak. U bent al verschillende keren op het dak geweest, maar u ziet geen schade in de dakbedekking. Zeker wanneer men te maken heeft met een kleine lekkage is een lek plat dak opsporen werk voor een gecertificeerd dakdekker. Hij weet waar de kwetsbare plekken op een plat dak zitten. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op wanneer u te maken heeft met een lekkage in uw platte dak. U kunt ons 24/7 benaderen voor het maken van een afspraak